โปรแกรมดูเว็บ (Web Browser) ที่แนะนำ

เพื่อให้สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนของข้อมูลสมาชิกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงขอแนะนำให้สมาชิกใช้โปรแกรมสำหรับดูหน้าเว็บต่อไปนี้ในการเข้าใช้งานทุกครั้ง


ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อโปรแกรม ลิ้งค์ดาวน์โหลด การรองรับ
1. Mozilla Firefox [ดาวน์โหลด คลิก] สูงสุด
2. Google Chrome [ดาวน์โหลด คลิก] ดี
3. Safari [ดาวน์โหลด คลิก] ปานกลาง
4. Baidu Spark [ดาวน์โหลด คลิก] พอใช้
5. Internet Explorer มีอยู่บนระบบปฏิบัติการ windows ทุกรุ่น ไม่แนะนำ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400     ตู้ ป.ณ. 205 สามเสนใน
Web site:http//gsb-coop.com E-mail address: gsb-coop@hotmail.com โทรศัพท์ 0-2299 8265-8   0-2299 8000 ต่อ 050105-6
08 1350 5463    08 9896 5028    09 3329 3955 โทรสาร 0-2278 0090   0-2298 8267